Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 208 doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm với số tiền là 35,17 tỷ đồng và 15 hợp tác xã nợ tiền đóng BHXH của người lao động với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện có 208 doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm với số tiền là 35,17 tỷ đồng và 15 hợp tác xã nợ tiền đóng BHXH của người lao động với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Theo đó, toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 3.000 doanh nghiệp và trên 700 hợp tác xã. Đến tháng 9/2023, tổng số lao động làm việc trong các doanh nghiệp là 48.320 người.

Các doanh nghiệp hầu hết đều có quy mô nhỏ và vừa, số doanh nghiệp sử dụng từ 500 lao động trở lên không nhiều, tập trung chủ yếu ở các công ty may có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty TNHH Unico Global YB, Công ty TNHH Daeseung Global, Công ty TNHH Quốc tế Vina KNF).

Đến tháng 9/2023, toàn tỉnh có tổng số 1.310 doanh nghiệp tham gia đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho 24.495 lao động và 148 hợp tác xã tham gia bảo hiểm xã hội cho 708 lao động. Hiện có 208 doanh nghiệp còn nợ tiền bảo hiểm với số tiền là 35,17 tỷ đồng và 15 hợp tác xã nợ tiền đóng BHXH của người lao động với số tiền 1,2 tỷ đồng.

Cũng trong 9 tháng năm 2023, số người được giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp là 2.862 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 44,69 tỷ đồng. Toàn tỉnh hỗ trợ học nghề cho 36 người, với tổng số tiền 203,25 triệu đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 2.967 người.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88