Theo Bộ GTVT, ngay sau khi Bộ luật 2015 có hiệu lực, Bộ đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện các quy định về Ban quản lý và khai thác cảng.

Vì sao chưa triển khai mô hình Ban quản lý và khai thác cảng? - Ảnh 1.

Việc triển khai mô hình Ban quản lý và khai thác cảng biển trong tình hình hiện nay có thể làm phát sinh nhiều vấn đề (Ảnh minh họa).

Từ năm 2016, Bộ GTVT đã có tờ trình Chính phủ về dự thảo Nghị định quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của Ban quản lý và khai thác cảng. Trong đó, đề xuất thí điểm áp dụng trực tiếp mô hình Ban quản lý cho khu vực Lạch Huyện, Hải Phòng. Tuy nhiên tới nay, vẫn chưa thể tổ chức triển khai.

Theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam 2015, Ban quản lý và khai thác cảng được thành lập với mục tiêu phát huy hiệu quả khai thác tốt nhất đối với khu vực vùng nước và vùng đất được giao.

Cụ thể, Ban quản lý và khai thác sẽ có cả hai chức năng kinh doanh và các chức năng liên quan tới lĩnh vực quản lý Nhà nước.

Tuy nhiên, Bộ GTVT cho rằng, việc thành lập một mô hình có đồng thời hai chức năng như trên tại thời điểm hiện nay sẽ gây xung đột với các quy định pháp luật hiện hành như Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Doanh nghiệp.

Nguyên nhân do đây là mô hình tổ chức hoàn toàn mới, chưa được quy định trong các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước như: Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Doanh nghiệp.

Đồng thời, nội dung hoạt động của Ban quản lý có liên quan trực tiếp đến vùng đất, vùng nước của địa phương. Trong khi Luật Đất đai, Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã phân định rất rõ thẩm quyền cho Ủy ban nhân dân các cấp trong việc thực hiện quản lý, sử dụng đất tại địa phương.

Vì vậy, việc triển khai mô hình Ban quản lý và khai thác cảng biển trong tình hình hiện nay có thể làm phát sinh nhiều vấn đề và chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế. Do đó tới nay, vẫn chưa tổ chức triển khai thực hiện được.

Từ đây, dự thảo đề xuất nghiên cứu bãi bỏ quy định về Ban quản lý và khai thác cảng biển tại Bộ luật 2015.

Theo Cục Hàng hải VN, hiện nay có một số hình thức đầu tư, quản lý khai thác cảng biển đang được áp dụng tại Việt Nam, bao gồm:

Nhà nước đầu tư cảng biển và cho thuê: Nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng, thu tiền cho thuê kết cấu hạ tầng và sử dụng nguồn này để tái đầu tư.

Tư nhân đầu tư khai thác cảng biển: Các công ty tư nhân được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng đất, vùng nước, tự đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cảng biển và tự tổ chức quản lý khai thác cảng biển.

Doanh nghiệp nhà nước đầu tư và khai thác cảng biển: Doanh nghiệp nhà nước được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng vùng đất, vùng nước trước cầu cảng và được giao toàn bộ kết cấu hạ tầng bến cảng biển và trang thiết bị sau cảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88