Ngày 15/1/1954, Nội san Tư pháp, tiền thân của Tạp chí Tòa án nhân dân xuất bản số đầu tiên, khai sinh một ấn phẩm chuyên ngành Tư pháp đầu tiên trong hệ thống báo chí cách mạng. Ngày 15/1/2024, Tạp chí Tòa án nhân dân tròn 70 năm xây dựng và trưởng thành, đây là một mốc son đặc biệt của Tạp chí.

Hướng tới ngày kỷ niệm đặc biệt này, Tạp chí Tòa án nhân dân triển khai đợt vận động “Viết về Tạp chí Tòa án nhân dân”.

Mục đích, ý nghĩa

Thông qua những bài viết làm nổi bật những đóng góp tích cực của Tạp chí Tòa án nhân dân qua các thời kỳ lịch sử, từng bước góp phần nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ Tư pháp nói chung, cán bộ, Thẩm phán Tòa án nói riêng.

Tri ân, ôn lại những kỷ niệm đẹp về các thế hệ lãnh đạo, biên tập viên, nhân viên của Tạp chí qua các thời kỳ, để phát huy truyền thống của Tạp chí.

Đóng góp ý kiến thiết thực để Tạp chí Tòa án nhân dân, bản in và online, ngày càng hoàn thiện, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, góp phần xây dựng đội ngũ Thẩm phán, công chức, viên chức Tòa án nhân dân có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Đối tượng tham gia

Tất cả bạn đọc của Tạp chí từ xưa đến nay;

Các cộng tác viên đã và đang cộng tác viết bài đăng Tạp chí;

Lãnh đạo, biên tập viên, phóng viên, nhân viên đã và đang công tác tại Tạp chí.

Gợi ý nội dung tác phẩm

Tạp chí mong nhận được những bài viết kể về những kỷ niệm gắn bó với Tạp chí Tòa án nhân dân trong quá trình học tập, công tác, thực thi nhiệm vụ (xét xử, truy tố, điều tra, bào chữa…) của mỗi tác giả.

Các bài viết về những vấn đề được nêu trên Tạp chí góp phần thiết thực trong thực tiễn áp dụng pháp luật, giải quyết án…

Các bài viết về mối quan hệ hợp tác, gắn bó giữa cộng tác viên với Tạp chí; mối quan hệ đồng nghiệp giữa lãnh đạo, biên tập viên, nhân viên trong Tạp chí…

Các bài viết về kỷ niệm với cá nhân lãnh đạo, biên tập viên tiền bối của Tạp chí.

Các bài đóng góp ý kiến để Tạp chí Tòa án nhân dân ngày càng nâng cao chất lượng, phục vụ hiệu quả hơn hoạt động nghiên cứu khoa học, xây dựng pháp luật, trao đổi nghiệp vụ, tuyên truyền về hoạt động của hệ thống Tòa án nhân dân nói riêng và pháp luật nói chung.

Hình thức

Các bài viết tối đa không quá 3000 từ. Khuyến khích bài có ảnh gắn liền với nội dung bài viết.

Các tác giả không hạn chế số lượng bài viết.

Bài viết phải bảo đảm nội dung theo chủ đề; chưa từng đăng trên bất cứ phương tiện thông tin đại chúng nào; không có tranh chấp bản quyền.

Tác giả chịu trách nhiệm về nội dung bài viết

Thời hạn

Thời hạn nhận bài viết từ 1/8 đến 31/12/2023

Bài viết xin gửi về hộp thư [email protected]

Hoặc Tạp chí Tòa án nhân dân, số 2 phố Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, Hà Nội (bên ngoài ghi rõ là Bài viết về Tạp chí Tòa án nhân dân)

Nhuận bút và sử dụng

Các bài đạt yêu cầu, được sử dụng đăng trên Tạp chí Tòa án nhân dân điện tử có chế độ nhuận bút theo quy định.

Các tác giả có  bài viết xuất sắc sẽ được nhận Giấy khen và tiền thưởng. Nếu Tạp chí tập hợp các bài xuất sắc để in thành một cuốn sách thì tác giả có bài sẽ được nhận một cuốn.

Rất mong nhận được bài viết từ quý độc giả, cộng tác viên và cán bộ của Tạp chí qua các thời kỳ.

                                                                               TẠP CHÍ TÒA ÁN NHÂN DÂN

 

Chánh án TANDTC Nguyễn Hòa Bình thăm Tạp chí Tòa án nhân dân năm 2019- Ảnh: PV

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88