Nhân viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tiếp nhận đăng ký định mức nước sinh hoạt, thu thập số định danh khách hàng
Nhân viên Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn tiếp nhận đăng ký định mức nước sinh hoạt, thu thập số định danh khách hàng

Hiện nay, giá nước sinh hoạt được tính lũy tiến, tăng dần theo lượng nước tiêu thụ. Lượng nước sử dụng trong định mức thường có giá thấp hơn giá thành và lượng nước sử dụng vượt định mức có giá cao hơn để bù chéo, điều tiết tiêu dùng, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân và khuyến khích tiết kiệm nước.

Theo Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn và các đơn vị cấp nước thành viên, việc cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ khoản 3 Điều 2 Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND TP. Hồ Chí Minh về ban hành giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lộ trình 2019 – 2022. Theo đó, “định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú và sổ tạm trú. Mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước”.

Kể từ ngày 1/7/2021, Luật Cư trú số 68/2020/QH14 có hiệu lực thi hành, khi người dân có thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu và sổ tạm trú, công an sẽ cập nhật vào trong cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Đến ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy hết hiệu lực. Do đó, không có cơ sở để đơn vị cấp nước xác định định mức nước sinh hoạt. Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn nhận thấy, số định danh cá nhân chứa đựng đầy đủ thông tin về cư trú của từng cá nhân nên đã trình UBND Thành phố đề xuất điều chỉnh Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, trong đó quy định cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ số định danh cá nhân.

Bên cạnh đó, ngày 12/1/2022, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND ban hành giá nước sạch trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh lộ trình 2019 – 2022 quy định: “Việc cấp định mức sử dụng nước sạch được xác định trên số nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn căn cứ theo sổ hộ khẩu thường trú, sổ tạm trú hoặc số định danh cá nhân”.

Nhà máy Nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn ảnh 1

Nhà máy Nước Thủ Đức thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn

Trên cơ sở Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND, Tổng công ty và các đơn vị cấp nước thành viên thống nhất thủ tục đăng ký, cắt chuyển định mức nước sinh hoạt thực hiện theo số định danh cá nhân. Bên cạnh đó, tiến hành thu thập, cập nhật số định danh cá nhân để làm cơ sở quản lý và cấp định mức nước sinh hoạt, tạo điều kiện cho người dân hưởng giá nước trong định mức theo quy định, đồng thời đảm bảo nguyên tắc “mỗi nhân khẩu chỉ được đăng ký định mức tại một thuê bao đồng hồ nước”.

Tổng công ty cho biết, đã triển khai kế hoạch thu thập, cập nhật số định danh cá nhân và quản lý định mức nước sinh hoạt nhằm thống nhất, đồng bộ trong toàn Tổng công ty và các công ty cấp nước thành viên trong việc quản lý dữ liệu định mức nước sinh hoạt; giữ ổn định trong công tác quản lý, đăng ký định mức nước sinh hoạt, tránh gây xáo trộn, phiền hà cho khách hàng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý và khai thác dữ liệu khách hàng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, tuân thủ các quy định hiện hành về ngành nước, pháp luật và các quy định có liên quan.

Để thuận tiện hơn cho khách hàng, Tổng công ty và các đơn vị cấp nước thành viên đã chấp nhận cấp định mức nước sinh hoạt căn cứ thông tin cư trú trên ứng dụng VNeID và Cổng dịch vụ công quốc gia. Tuy nhiên, trong trường hợp không khai thác được thông tin cư trú qua ứng dụng VNeID hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia, vẫn cần có xác nhận của cơ quan quản lý cư trú đối với trường hợp sinh viên, người lao động thuê nhà để ở, người ở tỉnh khác đến tạm trú tại TP. Hồ Chí Minh để cấp định mức nước sinh hoạt theo quy định.

Các đơn vị cấp nước đã triển khai tiếp nhận đăng ký định mức nước sinh hoạt, thu thập số định danh khách hàng trực tuyến thông qua nhiều hình thức đơn giản, tạo thuận lợi cho khách hàng như: quét mã QR từ ứng dụng Zalo OA, đăng ký qua website, qua ứng dụng chăm sóc khách hàng Sawaco trên thiết bị di động hoạt động trên hai hệ điều hành phổ biến là Android, IOS… Các đơn vị cấp nước đều phối hợp với chính quyền địa phương công khai thủ tục cấp định mức nước, cử nhân viên trực tiếp đến từng nhà khách hàng thu thập số định danh theo kế hoạch, hướng dẫn khách hàng cách thức cài đặt ứng dụng chăm sóc khách hàng, cách khai báo thông tin đăng ký định mức nước mà không cần phải đến đơn vị cấp nước.

Để cụ thể hóa kế hoạch cấp định mức nước sinh hoạt, Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-TCT-KDDVKH ngày 18/2/2022 quy định thủ tục cấp định mức nước sinh hoạt.

Theo đó, định mức nước sinh hoạt được cấp cho nhân khẩu thường trú và tạm trú dài hạn, căn cứ một trong những giấy tờ sau:

– Căn cước công dân

– Giấy khai sinh có thông tin số định danh cá nhân

– Giấy “Thông báo số định danh cá nhân và thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư” theo Mẫu số 01 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Giấy “Xác nhận thông tin về cư trú” theo mẫu CT 07 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an

– Giấy “Thông báo về kết quả giải quyết, hủy bỏ đăng ký cư trú” theo mẫu CT 08 ban hành theo Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88