Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ các cấp trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành phụ trách các dự án; các địa phương liên quan; lãnh đạo, cán bộ 18 xã hưởng lợi từ chương trình.

Tháo gỡ vướng mắc chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi - 1

Các đại biểu tham gia Hội nghị hướng dẫn, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Ảnh: Ngọc Mai).

Theo đó, trong quá trình triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn Quảng Bình còn nhiều nội dung băn khoăn cần trao đổi, giải đáp để triển khai thuận lợi.

Với 10 dự án bao gồm nhiều tiểu dự án liên quan đến nhiều lĩnh vực, đại biểu tham gia đã được báo cáo viên các sở, ban, ngành truyền đạt, giải đáp những vấn đề liên quan trực tiếp đến việc thực hiện các dự án. 

Từ thực tiễn triển khai và những vấn đề nảy sinh, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận làm rõ những khó khăn, vướng mắc, nhằm triển khai có hiệu quả các nội dung công tác như: hoạt động đấu thầu, chào hàng cạnh tranh qua mạng; quy trình lập hồ sơ, thanh, quyết toán, phê duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách; các quy định, hướng dẫn cụ thể trong thực hiện các dự án…

Tháo gỡ vướng mắc chương trình phát triển kinh tế - xã hội miền núi - 2

Một bản làng vùng cao của tỉnh Quảng Bình (Ảnh: Nhật Anh).

Thông qua hội nghị, các sở, ban, ngành và địa phương trong tỉnh Quảng Bình xác định rõ vai trò, trách nhiệm, cùng nhau trao đổi và chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021-2025.

Từ đó đánh giá đúng tình hình, kết quả bước đầu đạt được và có các giải pháp sát thực, hiệu quả tổ chức thực hiện chương trình, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88