Thị trường cổ phiếu niêm yết tại HNX biến động mạnh Kết quả kinh doanh quý 3 của doanh nghiệp niêm yết chưa quay lại quỹ đạo tăng trưởng Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu đạt 5.559 nghìn tỷ đồng
Quy mô thị trường niêm yết trên HNX có sự tăng trưởng
Phó Chủ tịch UBCK Phạm Hồng Sơn phát biểu tại hội nghị.

Giá trị vốn hóa đạt 304 nghìn tỷ đồng

“Hội nghị Doanh nghiệp thường niên 2023” là chuỗi chương trình thường niên để gặp gỡ, trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm quản trị công ty giữa cộng đồng doanh nghiệp (DN) niêm yết, đăng ký giao dịch với các cơ quan quản lý, vận hành thị trường.

Về hoạt động niêm yết, đăng ký giao dịch trên HNX năm 2023, theo đánh giá của HNX, quy mô thị trường niêm yết và đăng ký giao dịch tiếp tục có sự tăng trưởng. Tính đến ngày 31/10/2023, thị trường niêm yết tại HNX có 329 mã cổ phiếu với tổng giá trị vốn hóa đạt 304 nghìn tỷ đồng, tăng 20,6% so với cuối năm 2022, 71 mã trái phiếu niêm yết tại HNX với tổng giá trị trái phiếu niêm yết tính theo mệnh giá đạt 68,6 nghìn tỷ đồng.

Thị trường UPCoM có 860 DN với tổng giá trị vốn hóa 1.001 nghìn tỷ đồng, tăng xấp xỉ 5% so với cuối năm 2022. Trong 10 tháng đầu năm 2023, có 52 DN niêm yết và 59 DN đăng ký giao dịch trên HNX đã huy động thành công 21,4 nghìn tỷ đồng theo mệnh giá thông qua việc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.

Về kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023, có hơn 81% số doanh nghiệp niêm yết trên HNX có lãi với tổng số lãi đạt hơn 9,7 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2022 và 74% số DN đăng ký giao dịch có lãi với tổng số lãi đạt 35,3 nghìn tỷ đồng.

Quy mô thị trường niêm yết trên HNX có sự tăng trưởng
Vinh danh 10 doanh nghiệp niêm yết thực hiện quản trị công ty tốt nhất năm 2022 -2023.

Qua theo dõi, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, HNX đánh giá năm 2023, số doanh nghiệp bị cảnh báo, kiểm soát, hạn chế giao dịch,… có xu hướng tăng so với các năm trước, cá biệt có những mã cổ phiếu cùng lúc trong nhiều diện theo dõi.

Trong đó, các lý do chính khiến cổ phiếu niêm yết bị đưa vào các diện theo dõi là do lợi nhuận sau thuế âm, vốn chủ sở hữu âm, lỗ 2 năm liên tiếp, báo cáo tài chính năm có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chậm công bố báo cáo tài chính, vi phạm công bố thông tin nhiều lần…

Trong khi đó, lý do chính khiến cổ phiếu UPCoM bị đưa vào các diện theo dõi là do báo cáo tài chính có ý kiến kiểm toán ngoại trừ, chậm họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong vòng 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, vốn chủ sở hữu âm, chậm công bố báo cáo tài chính,…

Để hỗ trợ các doanh nghiệp tuân thủ nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin cũng như nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị công ty, trong năm 2023, HNX đã tổ chức 3 đợt đào tạo các quy định về công bố thông tin và quản trị công ty, phối hợp với HoSE, Báo Đầu tư Chứng khoán và Công ty Quản lý quỹ Dragon Capital tổ chức cuộc Bình chọn doanh nghiệp niêm yết thông qua việc đánh giá báo cáo thường niên, báo cáo phát triển bền vững và đánh giá tình hình quản trị công ty của DN niêm yết, nâng cấp hệ thống CIMS.

Đặc biệt, HNX tiếp tục thực hiện chương trình thường niên lần thứ 6 đánh giá chất lượng công bố thông tin và minh bạch dành cho các doanh nghiệp đại chúng quy mô lớn.

Thách thức của thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBCK Phạm Hồng Sơn ghi nhận DN là nòng cốt của thị trường, quyết định chất lượng hàng hóa trên thị trường, chất lượng quản trị công ty của doanh nghiệp quyết định mức độ minh bạch, uy tín của doanh nghiệp trên thị trường.

Trong thời gian tới, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chỉ đạo các Sở GDCK tiếp tục có kế hoạch hỗ trợ, nâng cao hiệu quả công bố thông tin của doanh nghiệp đồng thời triển khai việc công bố thông tin một đầu mối, thay vì DN phải gửi công bố thông tin qua 3 đầu mối như hiện nay (Sở GDCK, Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước).

Bên cạnh đó, sang năm 2024, những vấn đề khó khăn của doanh nghiệp sẽ dần được tháo gỡ song thách thức của thị trường chứng khoán vẫn còn nhiều, trong đó thách thức lớn nhất là việc quản trị của các doanh nghiệp.

Trong năm 2024, Uỷ ban Chứng khoán sẽ tập trung thanh kiểm tra vấn đề huy động và sử dụng vốn, việc tăng vốn của DN, vì mục tiêu cuối cùng là để bảo vệ các quyền lợi của nhà đầu tư, của các cổ đông.

Tại hội nghị, HNX công bố các doanh nghiệp UPCoM quy mô lớn công bố thông tin và minh bạch tốt nhất năm 2022-2023 và các DN niêm yết thực hiện quản trị công ty tốt nhất năm 2022 – 2023 nhằm tôn vinh và lan toả nỗ lực của các doanh nghiệp này trong việc thực hiện các quy định công bố thông tin và thực hành quản trị công ty.

Chương trình đánh giá chất lượng Công bố thông tin và minh bạch năm 2023 lựa chọn 305 DN đại chúng quy mô lớn. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Công bố thông tin và minh bạch năm 2022-2023 gồm 72 tiêu chí được xây dựng từ góc nhìn của nhà đầu tư và được xếp vào 4 nguyên tắc là: quyền và đối xử công bằng với các cổ đông và các chức năng sở hữu cơ bản; đảm bảo vai trò của các bên có quyền lợi liên quan trong quản trị công ty; minh bạch và công bố thông tin; trách nhiệm của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.

So với bộ tiêu chí đánh giá năm 2022, năm nay, HNX thay thế 16 tiêu chí đánh giá và thay đổi nội dung 11 tiêu chí đánh giá theo hướng tăng cường tuân thủ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành cũng như khuyến khích các DN đại chúng quy mô lớn tự nguyện tiếp cận các chuẩn mực quốc tế/thông lệ tốt về quản trị công ty.

10 doanh nghiệp UPCoM thực hiện CBTT và minh bạch tốt nhất năm 2022-2023

AGP CTCP Dược phẩm Agimexpharm

HNA CTCP Thủy điện Hủa Na

NS2 Công ty Cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội

PBT CTCP Nhà và Thương mại Dầu khí

PHP CTCP Cảng Hải Phòng

QNS CTCP Đường Quảng Ngãi

SNZ Tổng công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp

THP CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước

VLC Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam – CTCP

VTP Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel

10 doanh nghiệp niêm yết thực hiện quản trị công ty tốt nhất năm 2022 -2023

PCH CTCP Nhựa Picomart

PVC Tổng công ty Hóa chất & Dịch vụ dầu khí – CTCP

PGS CTCP Kinh doanh Khí miền Nam

PVI CTCP PVI

PVS Tổng CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật Dầu Khí Việt Nam

SHS CTCP chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội

SZB CTCP Sonadezi Long Bình

TV4 CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 4

VCS CTCP VICOSTONE

VNR Tổng CTCP Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88