Bangladesh chào thầu 50.000 tấn gạo Nhìn lại chuyến thăm Bangladesh, Bulgaria của Chủ tịch Quốc hội
Quốc hội Bangladesh thông qua Luật Hải quan 2023

Theo Bộ trưởng Bộ Luật, Tư pháp và Nghị viện của Chính phủ Bangladesh, dự thảo Luật Hải quan 2023 đã được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu.

Dự thảo Luật Hải quan 2023 đã được xây dựng và triển khai với sự tham vấn của nhiều tổ chức và các bên liên quan. Đáng chú ý, Dự thảo Luật Hải quan năm 2023 đã được soạn thảo bằng tiếng Bengali nhằm cập nhật các quy định về thu ngân sách, phát triển hoạt động XNK, tạo thuận lợi thương mại và mở rộng quy mô các ngành công nghiệp mới. Sau nhiều lần được xem xét và sửa đổi dự thảo luật đã đảm bảo được các mục tiêu trên.

Dự thảo Luật Hải quan 2023 có tổng cộng 269 phần, phù hợp với các hiệp định, công ước quốc tế được Tổ chức Hải quan thế giới phê duyệt về thu ngân sách, tạo thuận lợi thương mại và các thông lệ quốc tế tốt nhất như Chương trình Doanh nghiệp ưu tiên, thỏa thuận công nhận lẫn nhau, khai báo điện tử, quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan, kiểm tra không xâm lấn…

Ngoài ra, nhiều nội dung quan trọng của Thỏa thuận Tạo thuận lợi thương mại cũng đã được phê duyệt theo khuyến nghị của Tổ chức Thương mại thế giới như tham vấn trước, tham vấn các bên liên quan, trang web, thông tin trước về hành khách/ bản ghi tên hành khách, cổng thông tin điện tử thương mại quốc gia… đã được bổ sung.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88