1. Tạp chí Kiểm sát khi xuất bản ấn phẩm sách, tài liệu về nghiệp vụ công tác kiểm sát sẽ có văn bản cụ thể gửi tới từng VKSND các tỉnh, thành phố trên Hệ thống văn bản điều hành và gửi trực tiếp qua đường bưu điện tới Lãnh đạo của VKSND các tỉnh, thành phố.

2. Trên Tạp chí điện tử (Kiemsat.vn) đã có chuyên mục “Giới thiệu cơ cấu tổ chức” tại phần cuối của trang điện tử có giới thiệu về giới thiệu họ tên, chức vụ, ảnh của các đồng chí Lãnh đạo Tòa soạn, Lãnh đạo các phòng và các đồng chí hiện đang công tác tại Tạp chí Kiểm sát, để đơn vị và cá nhân tham khảo.

Trong trường hợp cần xác minh, đề nghị các cá nhân, đơn vị trong toàn Ngành có thể đối chiếu thông tin, ảnh đăng tải tại mục “Giới thiệu cơ cấu tổ chức” trên Tạp chí điện tử (Kiemsat.vn); đồng thời, kiểm tra giấy giới thiệu, giấy tờ tùy thân khi có đối tượng liên hệ công tác hoặc liên hệ trực tiếp với Tạp chí Kiểm sát để xác minh, làm rõ.

Đề nghị các đơn vị trong toàn Ngành chú ý, cảnh giác để không bị nhầm lẫn; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Tạp chí Kiểm sát ngăn chặn các hiện tượng mạo danh và phòng ngừa vi phạm, tội phạm.

BBT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88