Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ: Việc lấy phiếu tín nhiệm là nội dung quan trọng trong công tác đánh giá cán bộ, được thực hiện định kỳ nhằm thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giúp các đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, không ngừng nâng cao trình độ năng lực và đặc biệt là trách nhiệm nêu gương để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Baolangson.vn

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm tại hội nghị được sử dụng để đánh giá cán bộ, là cơ sở cho công tác quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử, miễn nhiệm và thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ.

Với ý nghĩa quan trọng đó, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị trên cơ sở đánh giá, nhận xét, xếp loại chất lượng đảng viên hằng năm, báo cáo kiểm điểm và từ thực tế công tác của từng đồng chí được lấy phiếu tín nhiệm, các đại biểu thể hiện rõ chính kiến của mình về mức độ tín nhiệm đối với từng đồng chí, không vì định kiến hay tình cảm cá nhân, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình, phê bình, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đánh giá đúng phẩm chất, năng lực, kết quả thực hiện chức trách được giao và uy tín của người được lấy phiếu tín nhiệm; đảm bảo tính khách quan, toàn diện, dân chủ, công tâm, minh bạch, đúng quy định; kiên quyết không để xảy ra vi phạm hoặc lợi dụng việc lấy phiếu tín nhiệm để gây chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ.

 Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Baolangson.vn

Sau khi nghiên cứu, xem xét, đánh giá, các đại biểu dự hội nghị đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm đối với 12 đồng chí gồm: đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy (không thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do được bầu giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2023 và đồng chí Giám đốc Công an tỉnh do được lấy phiếu tín nhiệm ở hai nơi là HĐND tỉnh và Công an tỉnh theo quy định).

 Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị. Ảnh: Baolangson.vn

Việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện nghiêm túc, công khai, khách quan, dân chủ. Kết quả, các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm đều đạt tỷ lệ từ 90% trở lên “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm”.

 Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm tại hội nghị. Ảnh: Baolangson.vn

Hải Triều

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88