Để thực hiện Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2030, thời gian qua, KBNN Cần Thơ đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp vụ. Theo đó, đơn vị đã chủ động đẩy mạnh triển khai tiến độ các đề án, các dự án công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ đối với các đơn vị sử dụng ngân sách.

Nhờ ứng dụng công nghệ thông tin, KBNN Cần Thơ triển khai thông suốt các chương trình nghiệp vụ trong nội bộ với hệ thống ngân hàng như: hệ thống Dịch vụ công truyến KBNN; TABMIS; TCS; thanh toán song phương điện tử, thanh toán điện tử liên Kho bạc, thanh toán điện tử liên ngân hàng; ứng dụng cảnh báo rủi ro trong kiểm soát chi ngân sách nhà nước đã duy trì 100% đơn vị sử dụng ngân sách đã cài đặt sử dụng.

Đồng thời, để hạn chế tối đa việc trao đổi, gửi văn bản giấy, KBNN Cần Thơ vận hành hiệu quả hệ thống eDocTC do Bộ Tài chính triển khai và hệ thống quản lý văn bản và điều hành của UBND TP. Cần Thơ. Đối với sử dụng mạng nội bộ, đơn vị sử dụng hộp thư điện tử trong hệ thống KBNN Cần Thơ; triển khai ứng dụng Lync trên các máy tính để thực hiện trao đổi công việc trong đơn vị. Đến nay, 100% công chức KBNN Cần Thơ đã sử dụng email và ứng dụng Lync để thực hiện trao đổi công việc hàng ngày.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện tốt việc duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2015 tại KBNN Cần Thơ và các 9 KBNN huyện trực thuộc. Ngay từ đầu năm đơn vị đã ban hành Chính sách chất lượng và Mục tiêu chất lượng của cơ quan KBNN Cần Thơ.

Nhờ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động nghiệp vụ, trong đợt đánh giá sự hài lòng của cá nhân, tổ chức đối với sự phục vụ của KBNN đợt 1 năm 2023, chỉ số về chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến của KBNN Cần Thơ đạt 95%. Ứng dụng công nghệ thông tin đã giúp nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động và chất lượng cung cấp dịch vụ công của KBNN Cần Thơ, góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Thời gian tới, KBNN Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện số hóa hồ sơ, lưu trữ công việc điện tử, lưu trữ hồ sơ điện tử đúng quy định. Đồng thời, duy trì thực hiện ứng dụng qua thiết bị di động của đơn vị sử dụng ngân sách, để chủ động nắm bắt thông tin về số dư tài khoản, tình trạng xử lý hồ sơ, các giao dịch thanh toán qua ứng dụng KBNN qua thiết bị di động.

Ngoài ra, đơn vị cũng tổ chức đánh giá duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001: 2015 của KBNN Cần Thơ và 09 KBNN quận, huyện đúng theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88