NHCSXH tỉnh Khánh Hòa vừa tham mưu cho Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH trình Trung ương xin tăng thêm nguồn vốn để thực hiện Nghị quyết số 11/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Nghị quyết số 11 của Chính phủ được coi là một trong những giải pháp tạo động lực và sức bật cho nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh. Bởi vậy, ngay sau khi được ban hành, Nghị quyết số 11 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, giúp hàng ngàn gia đình được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi.

Khánh Hòa: Đề xuất tăng thêm gần 204 tỷ đồng thực hiện Nghị quyết số 11 trong năm 2024
NHCSXH tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội tăng cường phổ biến chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ

Tính đến ngày 30/10/2023, chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có dư nợ hơn 211,8 tỷ đồng, với 5.297 lượt khách hàng được vay vốn. Trong đó, chương trình cho học sinh, sinh viên vay vốn mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến có dư nợ gần 2 tỷ đồng; chương trình cho vay nhà ở xã hội 38,8 tỷ đồng; chương trình hỗ trợ tạo việc làm đạt 170 tỷ đồng; chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập dư nợ 588 triệu đồng; chương trình cho vay hộ dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, giai đoạn 1: Từ năm 2021 đến 2025, hiện có dư nợ 440 triệu đồng. Thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị quyết số 43, đến nay, chi nhánh đã thực hiện hỗ trợ lãi suất 39,8 tỷ đồng.

Theo Giám đốc NHCSXH tỉnh Khánh Hòa Hồ Đắc Thích, căn cứ vào nhu cầu và tình hình thực tế, chi nhánh đã tổng hợp báo cáo Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH tỉnh Khánh Hòa phê duyệt trình Trung ương đề xuất tăng thêm hơn 203,8 tỷ đồng vào năm 2024 để đáp ứng nhu cầu vay vốn của các đối tượng thụ hưởng theo Nghị quyết số 11.

Trong đó, chương trình cho vay vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm tăng 200 tỷ đồng, chương trình cho vay nhà ở xã hội tăng 2 tỷ đồng, chương trình cho vay hộ dân tộc thiểu số và miền núi theo Nghị định số 28 của Chính phủ tăng 2,7 tỷ đồng.

Cùng với đó, chương trình cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính và thiết bị học tập trực tuyến đề xuất điều chỉnh giảm 265 triệu đồng và chương trình cho vay cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập giảm 509 triệu đồng do hộ vay trả nợ theo phân kỳ và không còn nhu cầu vay vốn. Khi được tăng thêm nguồn vốn, nhiều đối tượng sẽ tiếp tục được thụ hưởng chính sách ưu đãi từ Nghị quyết số 11. Đặc biệt, số người lao động đang chờ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm khá lớn.

Thời gian tới, NHCSXH tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan liên quan tăng cường tuyên truyền, phổ biến chính sách tín dụng theo Nghị quyết số 11 của Chính phủ; Triển khai giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của đối tượng thụ hưởng, đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88