UBND tỉnh Hậu Giang vừa chính thức có văn bản đề xuất Bộ Tài chính xem xét chấp thuận việc ký Điều ước quốc tế và thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi từ Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) nhằm triển khai Dự án Phát triển đô thị xanh thích ứng với biến đổi khí hậu TP. Ngã Bảy.

Theo đó, tỉnh này đề xuất nguồn vốn để xây dựng TP. Ngã Bảy trong các năm 2023-2026 là khoảng 44.457.280 UER (tương đương hơn 1.211,37 tỷ đồng). Trong đó, vốn vay AFD khoảng 28.65 triệu EUR (tương đương khoảng 78.523,9 tỷ đồng; vốn vay không hoàn lại từ AFD là 1,5 triệu ERO (tương đương khoảng 40,87 tỷ đồng) và vốn đối ứng khoảng gần 390 tỷ đồng.

Tỉnh Hậu Giang đề xuất Bộ Tài chính đàm phán với AFD để dự án kể trên được vay phần vốn 28.65 triệu EUR với lãi suất vay liên ngân hàng châu Âu – Euribor 6 tháng là 0,37%/năm (không thấp hơn 0,25%/năm), thời gian vay 20 năm và ân hạn 7 năm.

Hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng thành phố xanh Ngã Bảy
TP. Ngã Bảy – tỉnh Hậu Giang nổi bật với đặc điểm bao bọc xung quanh 7 nhánh sông thuộc hệ thống sông Mekong

Trước đó, vào tháng 4/2023 UBND tỉnh Hậu Giang đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về đầu tư dự án xây dựng TP. Ngã Bảy thích ứng với biến đổi khí hậu, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ AFD.

Dự án này đặt mục tiêu xây dựng TP. Ngã Bảy thành một trong những đô thị hạt nhân của địa phương. Trong đó, tập trung đầu tư mạnh cho các cấu phần liên quan đến thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu như: xây dựng hệ thống thoát nước mưa, xây dựng mới hệ thống đê, kè ven kênh; xây dựng hệ thống thu gom, xử lý nước thải, phân bùn, cải tạo nâng cấp các hồ điều tiết nước….

Về cơ chế tài chính trong nước, UBND tỉnh Hậu Giang đề xuất phần vốn vay AFD ngân sách Trung ương sẽ cấp phát 50%, địa phương vay lại 50%. Phần vốn vay ODA (1,5 triệu EUR) ngân sách Trung ương cấp phát 100% và nguồn vốn đối ứng cho dự án được địa phương bố trí từ kế hoạch đầu tư công tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025 và 2026-2030./.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88