Trả lời câu hỏi chất vấn của các đại biểu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, hệ thống tòa án đã triển khai 17 giải pháp nâng cao chất lượng xét xử.

Trước hết là tăng cường công tác hòa giải, kể từ khi Luật Hòa giải có hiệu lực, công tác hòa giải được triển khai hiệu quả giúp giảm áp lực đáng kể. Bên cạnh đó, việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đưa vào sử dụng trợ lý ảo đem lại nhiều hiệu quả. Viêc sử dụng trợ lý ảo tòa án được đánh giá là một điểm sáng trong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chuyển đổi số quốc gia. 

Một trong các giải pháp được thực hiện là tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ thẩm phán, đề cao trách nhiệm, động viên cán bộ hoàn thành nhiệm vụ.

Giải pháp căn cơ sắp đươc triển khai, Tòa án nhân dân tối cao đã đề xuất và được Quốc hội đồng ý, đó là việc sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án, việc sửa đổi sẽ giúp hệ thống Tòa án chủ động bố trí bộ máy hợp lý hơn, hình thành các tòa chuyên biệt để nâng cao chất lượng, giải quyết các vụ án có tính chuyên môn sâu, thay đổi một cách hợp lý các nhiệm vụ, quyền hạn của thẩm phán, có chế độ phù hợp hơn cho thẩm phán. 

Về lâu dài, số lượng công việc tăng lên hàng năm, ngành Tòa án đề xuất các cấp có thẩm quyền cho phép tăng biên chế một cách hợp lý cho hệ thống tòa án.

Trao đổi với đại biểu Vũ Tiến Lộc về vấn đề hòa giải thương mại, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, về tăng cường các biện pháp thay thế tòa án, chúng ta đã thông qua Luật Hòa giải ngoài tòa án, hiện đang phát huy tác dụng tốt, tỷ lệ hòa giải thành theo luật rất cao, giảm tải cho Tòa án.

Một kênh nữa đại biểu đã nêu là tăng cường sử dụng trọng tài để giải quyết các vụ tranh chấp thương mại, đây cũng là ưu tiên của tòa án, trên thực tế tòa án đã làm việc cùng tập thể lãnh đạo trọng tài quốc tế, phòng thương mại, thống nhất về kế hoạch tăng cường hoạt động này.

Đồng tình với đề xuất của đại biểu, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết, sẽ tiếp thu và thực hiện việc đưa nội dung này vào báo cáo của Chánh án hàng năm trình Quốc hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88