Tạo gương mặt mới cho nông nghiệp Thủ đô

Hà Nội cấp hồ sơ sức khỏe điện tử cá nhân
Dự án Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) là công trình rất quan trọng, giúp giảm tải nhu cầu đi lại rất lớn của người dân
Dự án Cầu Vĩnh Tuy (giai đoạn 2) – một trong những huyết mạch giao thông của Thành phố

Theo đó tổng số dự án công trình trọng điểm của Thành phố giai đoạn 2021-2025 sau điều chỉnh là 42 dự án với tổng mức đầu tư dự kiến là 353.192 tỷ đồng thuộc 11 lĩnh vực. Trong đó, 35 dự án sử dụng vốn ngân sách, 1 dự án đầu tư theo hình thức PPP, 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa.

Đến 31/10/2023, đã hoàn thành 2 công trình; 13 dự án đầu tư được bố trí kế hoạch vốn năm 2023 để triển khai thực hiện; 14 dự án đầu tư mới đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, chưa phê duyệt dự án; 7 dự án đầu tư đã được giao nhiệm vụ nhưng chưa phê duyệt chủ trương đầu tư; 1 dự án đầu tư chưa được giao nhiệm vụ; việc triển khai 6 dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa còn chậm.

Kế hoạch nhằm huy động, phát huy sức mạnh của toàn bộ hệ thống chính trị của Thành phố, triển khai đồng thời các công việc của từng dự án đầu tư, tạo sự thống nhất và phối hợp nhịp nhàng giữa các chủ đầu tư, nhà đầu tư, các sở, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị có liên quan để đẩy nhanh tiến độ, thực hiện đúng tiến độ, mục đích đã được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố chỉ đạo, góp phần hoàn thành mục tiêu chính trị của các Nghị quyết Đại hội.

Đồng thời, cụ thể hóa nội dung về tiến độ triển khai đối với từng hạng mục công việc, dự trù nguồn vốn năm 2023-2025 cho từng dự án sử dụng vốn ngân sách để các cơ quan, đơn vị của Thành phố theo chức năng và nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ và chất lượng, đúng mục tiêu, công khai, minh bạch.

Nguyên tắc là các công trình trọng điểm được ưu tiên bố trí vốn theo tiến độ thực hiện; Trong đó tập trung bố trí vốn các dự án công trình trọng điểm chuyển tiếp, dự án Xây dựng Vành đai 4 – Vùng Thủ đô và các dự án trọng điểm dự kiến hoàn thành trong giai đoạn 2021-2025. Thành phố phấn đấu hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng 16 dự án đầu tư giai đoạn 2021-2025; Tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh việc thực hiện 26 dự án hoàn thành sau năm 2025.

Bên cạnh nhóm giải pháp đẩy nhanh các thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án trọng điểm; để thực hiện các mục tiêu trên, Kế hoạch còn đề ra các nhóm giải pháp khác như: tập trung huy động các nguồn lực cho đầu tư công; tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm; nâng cao trách nhiệm, tính chủ động quyết liệt của các chủ đầu tư; các cơ quan nhà nước quản lý hợp đồng, cơ quan được giao lập hồ sơ đề xuất, báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư và nhà đầu tư (đối với các dự án đầu tư theo hình thức PPP và xã hội hóa).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88