Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng vừa có buổi làm việc với các đại diện xúc tiến đầu tư nước ngoài, để trao đổi về tình hình, đề xuất các phương pháp mới, nhằm thúc đẩy hiệu quả trong hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài.

Đổi mới sáng tạo là hạt nhân để Việt Nam nâng cao vị thế trên toàn thế giới
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các đại diện xúc tiến đầu tư hỗ trợ phát triển các mạng lưới đổi mới sáng tạo. Ảnh: MPI

Báo cáo tại buổi làm việc, các đại diện xúc tiến đầu tư nước ngoài cho biết, đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ, để có các trao đổi về xu hướng đầu tư; thông tin về tình hình, chính sách, thủ tục đầu tư của nước sở tại; đặc biệt là đẩy mạnh xúc tiến hợp tác trong đổi mới sáng tạo, kết nối các mạng lưới đổi mới sáng tạo để lan tỏa các hoạt động. Đồng thời tích cực tham gia các sự kiện, diễn đàn hợp tác đầu tư; gặp gỡ các doanh nghiệp tiềm năng nhằm giới thiệu về môi trường đầu tư, lợi thế và các chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam.

Các đại diện xúc tiến đầu tư cũng đã chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc và đưa ra những đề xuất, kiến nghị đến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình công tác và thực hiện nhiệm vụ.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Việt Nam đang tập trung tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, phát triển dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Việt Nam cũng đang thực hiện 3 đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và con người để đạt mục tiêu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Chúng ta phải nhanh chóng xác định thách thức trong bối cảnh hiện tại, cũng như thay đổi tư duy, tầm nhìn nhằm bắt kịp với xu thế của thời đại để phát triển.

Chia sẻ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, tham mưu xây dựng, ban hành các đề án, chính sách, chiến lược, mô hình kinh tế mới và tập trung trong công tác quy hoạch, Bộ trưởng nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là hạt nhân để Việt Nam đuổi kịp, tiến cùng và vượt lên cũng như để nâng cao uy tín, tầm vóc và vị thế trong khu vực và trên toàn thế giới. Chính vì vậy, việc khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia Hòa Lạc (NIC Hòa Lạc) đã thể hiện khát vọng để đưa Việt Nam trở thành trung tâm phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

NIC sẽ tập trung vào 8 lĩnh vực trọng tâm là: (1) Nhà máy thông minh; (2) Đô thị thông minh; (3) Nội dung số; (4) An ninh mạng; (5) Công nghệ môi trường; (6) Công nghệ y tế; (7) Công nghiệp bán dẫn và (8) Công nghệ hydrogen.

Đổi mới sáng tạo là hạt nhân để Việt Nam nâng cao vị thế trên toàn thế giới
Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dung, các đại diện xúc tiến đầu tư cần có cách tiếp cận, phương pháp mới để nâng cao công tác xúc tiến đầu tư. Ảnh: MPI

Bộ trưởng đề nghị các đại diện xúc tiến đầu tư hỗ trợ phát triển các mạng lưới đổi mới sáng tạo; kêu gọi trung tâm nghiên cứu, các tập đoàn lớn đặt cơ sở tại NIC Hòa Lạc; hỗ trợ học sinh, sinh viên và các startups của Việt Nam tham gia trao đổi với các nước.

“NIC không chỉ kết nối hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nước, mà còn kết nối với mạng lưới các Trung tâm Đổi mới sáng tạo trong khu vực và trên thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh trở thành trung tâm của đổi mới sáng tạo trong khu vực và thế giới….”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ tại Triển lãm Quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2023 (VIIE 2023) kết hợp Lễ Khánh thành NIC Hòa Lạc mới đây.

Cũng theo Bộ trưởng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đang triển khai hợp tác với các trường đại học lớn như: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bách Khoa, Trường Đại học CMC…, nhằm hiện thực hóa mục tiêu hình thành đội ngũ 50.000 kỹ sư trong lĩnh vực bán dẫn, một trong những ngành công nghiệp trọng tâm trong thời gian tới.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, Bộ trưởng đề nghị các đại diện xúc tiến đầu tư cần có cách tiếp cận, phương pháp mới để nâng cao công tác xúc tiến đầu tư; tập trung vào các nhà đầu tư chiến lược, quỹ đầu tư tiềm năng để giới thiệu về tình hình kinh tế – xã hội, tầm vóc, uy tín và thế mạnh về nguồn lực dồi dào của Việt Nam./.