(TBTCO) – Quốc hội quyết nghị chỉ tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 – 6,5% sau các phiên thảo luận kinh tế – xã hội rất nóng ở tổ và ở nghị trường với nhiều ý kiến đại biểu đề cập đến những cơn gió ngược mà Việt Nam đang đối mặt, cùng đòi hỏi phải mạnh mẽ bước đi trong gió ngược để tìm cho được động lực tăng trưởng trong năm tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88