• TP. Hồ Chí Minh: Trường Đại học Văn Lang sử dụng lao động nước ngoài không có giấy phép
Công ty TNHH Enercon Việt Nam sử dụng lao động người nước ngoài chưa đúng quy định pháp luật -0
Lao động người nước ngoài tại Công ty TNHH Enercon Việt Nam tham gia khóa huấn luyện sơ cấp cứu. Ảnh: senwork.com

Sở Lao động Thương binh và Xã hội (LĐTB-XH) TP. Hồ Chí Minh ban hành kết luận thanh tra (KLTT) số 554/KL-TTS về việc thanh tra việc thực hiện pháp luật về sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam đối với Công ty TNHH Enercon Việt Nam.

Theo KLTT, bảng chi trả lương và thông tin tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của Công ty TNHH Enercon Việt Nam tại cơ quan bảo hiểm xã hội, mã định danh BHXH: TC7782C và IC0363C, Công ty có sử dụng 143 lao động, trong đó có 11 lao động người nước ngoài.

Kiểm tra hợp đồng lao động và giấy phép lao động người nước ngoài có trong bảng chi trả lương của công ty, thể hiện: Công ty sử dụng lao động người nước ngoài không đúng theo giấy phép.

Cụ thể, Công ty bố trí công việc cho người lao động, giao kết hợp đồng lao động không đúng chức danh đã được cấp phép đối với ông David Trenker, chức danh công việc theo giấy phép là giám sát lắp đặt thiết bị điện gió, hợp đồng thể hiện vị trí công việc là giám sát biên lắp đặt công trình; Ông Wohlfarth Ingo, chức danh theo giấy phép lao động là kỹ sư bảo trì 300h nhưng hợp đồng lao động thể hiện vị trí công việc là giám sát đội bảo trì cánh và huấn huyện; Ông Bandlow Pawel chức danh theo giấy phép là Trưởng phòng thu mua, hợp đồng lao động là trưởng phòng quản lý chi phí dự án và thu mua khu vực châu Á Thái Bình Dương.

Cũng theo KLTT, Công ty TNHH Enercon Việt Nam sử dụng 2 người lao động nước ngoài không có giấy phép là ông Ricard kevin Manuel Francois Alex và ông Biennassis Joris Max (thời gian không có giấy phép từ 6.6.2022 đến 25.11.2022). Công ty chưa thu hồi và nộp về Sở LĐTB-XH các giấy phép lao động đã hết hiệu lực theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30.12.2020 của Chính phủ.

Công ty Công ty TNHH Enercon Việt Nam sử dụng lao động người nước ngoài không đúng với nội dung ghi trên giấy phép lao động, sử dụng lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép và không tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho các người lao động nước ngoài nên căn cứ điểm b khoản 1 Điều 6 Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20.6.2012, Đoàn thanh tra lập biên bản vi phạm hành chính số 201/BB-VPHC đối với công ty về các hành vi vi phạm trên.

Từ các nội dung sai phạm trên, Thanh tra Sở LĐTB-XH đề nghị Công ty TNHH Enercon Việt Nam  thu hồi, nộp giấy phép lao động hết hiệu lực về Sở LĐTBXH; Chỉ được sử dụng lao động người nước ngoài khi đã được cấp phép lao động theo đúng quy định; Giao kết công việc theo hợp đồng lao động với lao động người nước ngoài theo đúng công việc, chức danh công việc của giấy phép lao động; Tham gia bảo hiểm bắt buộc cho lao động người nước ngoài theo đúng quy định pháp luật.

Thanh tra Sở LĐTB–XH TP. Hồ Chí Minh cũng đề nghị Công ty TNHH Enercon Việt Nam có trách nhiệm thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt; Báo cáo bằng văn bản việc chấp hành quyết định xử phạt, việc thực hiện kiến nghị (đính kèm hồ sơ, tài liệu chứng minh) về Thanh tra Sở.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88