Cùng dự có: Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ Nguyễn Thành Nam; Thường trực Ủy ban Xã hội; lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Yên Lập và Nhân dân Khu 1, xã Mỹ Lung. 

Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân
Các đại biểu dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân

Đại diện Ban Công tác Mặt trận Tổ quốc Khu 1 cho biết, năm 2023, thực hiện Nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ xã và nghị quyết của chi bộ, Ban công tác Mặt trận khu dân cư đã triển khai sâu rộng tới toàn thể bà con nhân dân những nội dung lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do tình hình kinh tế, xã hội luôn biến động, giá cả hàng hóa trên thị trường không ổn định…, nhưng với sự lãnh đạo đồng bộ của Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội từ xã đến khu dân cư, toàn bộ hệ thống chính trị đã vào cuộc cùng nhân dân trong khu tổ chức thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Bà con nhân dân đã đoàn kết, phát huy đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, khai thác tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn để vươn lên, xây dựng khu dân cư ổn định và ngày càng phát triển về mọi mặt.

Đặc biệt, phát huy lợi thế thiên nhiên và truyền thống của nhân dân, Chi bộ, khu dân cư đã đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết 30 của Đảng bộ xã Mỹ Lung về phát triển du lịch giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Những kết quả đạt được là rất lớn, điển hình như: Vận động nhân dân hiến hơn 8.000m2 đất để xây dựng Đình Đồng Sương, một công trình tâm linh của nhân dân trong xã và hàng nghìn m2 để xây dựng đường giao thông nông thôn; xây dựng các tuyến đường cau, đường hoa; giữ gìn và phát huy các giá trị bản sắc văn hóa Mường như: Cây đu, Trang phục, nhà sàn, cối giã gạo…

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh phát biểu

Phát biểu tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh nhấn mạnh ý nghĩa của việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó của Nhân dân trong cộng đồng và đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững, biểu dương, tôn vinh những tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển cộng đồng dân cư.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm nay càng có ý nghĩa khi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp; thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội tặng quà cho Khu 1, Xã Mỹ Lung
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội tặng quà cho Khu 1, Xã Mỹ Lung
Đại diện Lãnh đạo Huyện tặng quà cho Khu 1, Xã Mỹ Lung
Đại diện Lãnh đạo Huyện tặng quà cho Khu 1, Xã Mỹ Lung

Qua nghe báo cáo Khu 1, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội vui mừng và ghi nhận những nỗ lực của chính quyền và nhân dân tỉnh Phú Thọ nói chung, huyện Yên Lập và Khu 1, xã Mỹ Lung nói riêng đã đoàn kết phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao cuộc sống; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp tích cực vào thành công chung của tỉnh.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội đề nghị, Mặt trận Tổ quốc các cấp tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế – xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trao tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Tại Ngày hội, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh đã tặng quà động viên gia đình có công với cách mạng; tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

okvip

hi88

miso88

okvip

okvip

hi88

miso88