Dự kiến tổng số tiền chi trả cổ tức cho cổ đông Bảo Việt từ khi cổ phần hóa đến hết năm 2023 lên tới hơn 12.400 tỷ đồng. Với tiềm lực tài chính mạnh, quy mô vốn và tài sản hàng đầu trong các doanh nghiệp bảo hiểm, Bảo Việt luôn thực hiện các cam kết với cổ đông, gia tăng giá trị cho nhà đầu tư. Từ khi cổ phần hóa đến năm 2023, tổng số tiền Bảo Việt nộp vào ngân sách nhà nước lên đến hơn 27.000 tỷ đồng.

Mới đây, Bảo Việt đã được Hiệp hội Truyền thông chuyên nghiệp Hoa Kỳ (LACP) tôn vinh với nhiều hạng mục giải thưởng quan trọng. Đặc biệt, Tập đoàn đã đạt Giải Bạch Kim cho cả Báo cáo thường niên và Báo cáo phát triển bền vững xuất sắc nhất trong lĩnh vực Tài chính – Bảo hiểm.

Đồng thời, Bảo Việt cũng đạt vị trí Top 5 Báo cáo thường niên xuất sắc nhất của Việt Nam, Giải Bạc cho Báo cáo tiến bộ vượt trội thế giới 2022, Giải Vàng cho Báo cáo cải tiến vượt trội châu Á 2022 và Giải Báo cáo ứng dụng công nghệ xuất sắc 2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

okvip

hi88

miso88

okvip

hi88

miso88